UB GROUP

Giải thưởng

Công ty Cổ phần Tập đoàn UB – UB GROUP tự hào vì đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng, học viên trong suốt hành trình gần 15 năm xây dựng và phát triển của mình. Với mục tiêu phát triển để phụng sự, UB GROUP tự hào nhận được một số giải thưởng uy tín như sau:

Top 10 thương hiệu
Dẫn đầu Việt Nam năm 2021
Sản phẩm - Dịch vụ hoàn hảo
Năm 2022
Top 20 dịch vụ năm 2022
Vì quyền lợi người tiêu dùng
Top 20 dịch vụ năm 2023
Vì quyền lợi người tiêu dùng
Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng nhấn nút “Contacts” để liên hệ tới chúng tôi

Looking for a First-Class Business Consultant?