UB GROUP

Khách hàng Doanh nghiệp tiêu biểu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - VPBank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ truyền thông

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - HDBank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông, quảng cáo và tuyển dụng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVBank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông mạng xã hội.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Truyền thông & Quảng cáo

Ngân hàng TMCP Quốc tế - VIB

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Truyền thông & Quảng cáo

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Truyền thông & Đào tạo nhân sự.

Ngân hàng TMCP Sài gòn Hà nội - SHB

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Truyền thông & Quảng cáo

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín - Sacombank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ Quảng cáo tuyển dụng

Ngân hàng liên doanh Việt Nga - VRB

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ Quảng cáo tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Sài gòn - SCB

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông.

Ngân hàng TMCP Công thương - VietinBank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ quảng cáo tuyển dụng.

Ngân hàng TMCP An Bình - ABBank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông & Dịch vụ tuyển dụng.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông mạng xã hội U&Bank

Ngân hàng TMCP Kiên Long - Kienlongbank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông.

Ngân hàng TMCP Phương đông - OCB

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LPBank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nội

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ tuyển dụng nhân sự.

Ngân hàng TMCP Nam Á - NamABank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ quảng cáo.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông quảng cáo.

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông quảng cáo.

Ngân hàng TMCP Đại chúng - PVcomBank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông quảng cáo.

Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank

Lĩnh vực: Ngân hàng
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ truyền thông quảng cáo.
Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng nhấn nút “Contacts” để liên hệ tới chúng tôi

Looking for a First-Class Business Consultant?