UB GROUP

Đào tạo & Tư vấn doanh nghiệp

Là thành viên tích cực của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đồng thời là thành viên của các Hiệp hội nghề nghiệp lớn khác như VCCI, Valoma, Blockchain Việt nam …. với gần 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, truyền thông, tuyển dụng cho hệ sinh thái các Ngân hàng tại Việt Nam … 

Đồng cảm và thấu hiểu các vấn đề của các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, cấu trúc và quản trị doanh nghiệp … UB GROUP đã từng bước xây dựng các chương trình đào tạo và tư vấn doanh nghiệp cho khối Ngân hàng và doanh nghiệp.

Các dịch vụ chính

Tư vấn tiếp cận
Nguồn vốn Ngân hàng
Tư vấn quản trị
Doanh nghiệp
Đào tạo nghiệp vụ
Ngân hàng - Tài chính

Dịch vụ chính

Bao gồm các chương trình đào tạo về xử lý dữ liệu, nghiệp vụ ngân hàng, kỹ năng làm việc, kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội, kỹ năng quản lý….

Bao gồm chương trình đào tạo nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng quản trị, quản lý doanh nghiệp và các chương trình đào tạo khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Bao gồm các khóa học kỹ năng, các khóa học định hướng nghề nghiệp, các khóa học nghiệp vụ thực tế cho sinh viên theo yêu cầu của nhà trường.

Looking for a First-Class Business Consultant?