UB GROUP

Đào tạo, huấn luyện cá nhân

Đào tạo luyện thi

Luyện thi
Ngân hàng
Luyện thi
Công chức
Luyện thi
Tổ chức #

Có một công việc tốt là nhu cầu chính đáng và ước mơ của nhiều người trong xã hội. Trợ giúp học viên có thể nhanh chóng ôn tập, hiểu bản chất nghiệp vụ, củng cố kiến thức, hoàn thiện kỹ năng để chinh phục các kỳ thi lớn của Ngân hàng, Cơ quan Nhà nước, các tổ chức lớn khác … là nhiệm vụ chính của UB Academy. Trải qua gần 15 năm kinh nghiệm, UB Academy đã trở thành cái nôi, cánh tay nối dài giúp nhiều thế hệ học viên chinh phục thành công các kỳ tuyển dụng của các Ngân hàng lớn, Cơ quan Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương.

Đào tạo nghiệp vụ

Bên cạnh các chương trình, khóa học luyện thi, UB Academy còn là đơn vị uy tín trong việc cung cấp các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho khối Ngân hàng, Tài chính. Bao gồm:

Các chương trình đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên Ngân hàng:

  • Đào tạo nghiệp vụ tín dụng cá nhân, tín dụng doanh nghiệp.
  • Đào tạo nghiệp vụ giao dịch viên, kế toán nội bộ.
  • Đào tạo nghiệp vụ thanh toán quốc tế, hỗ trợ tín dụng.
  • Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng dành cho cá bộ quản  lý các cấp.

Các chương trình đào tạo nghiệp vụ khác:

  • Đào tạo tài chính cá nhân, kiến thức đầu tư tài chính.
  • Đào tạo về xử lý dữ liệu lớn, ứng dụng công cụ trong xử lý dữ liệu lớn.
  • Đào tạo tiếng Anh, tin học dành cho người đi làm, chuyên sâu ngành Ngân hàng.

Ready to get started? Contact us!

Ennui vice lyft adaptogen bespoke art party fashion axe. Vice taiyaki glossier, adaptogen celiac small batch mustache whatever migas stumptown.