UB GROUP

Đào tạo, huấn luyện cá nhân

Thương hiệu UB Academy tự hào là đơn vị dẫn đầu về chất lượng trong việc cung cấp các chương trình đào tạo nghiệp vụ, luyện thi cho khối ngân hàng, công chức.

read more
Dịch vụ truyền thông

UB GROUP là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng, vận hành và cung cấp dịch vụ truyền thông mạng xã hội chuyên biệt cho các Ngân hàng tại Việt Nam

read more
Đào tạo & Tư vấn doanh nghiệp

UB GROUP cung cấp các chương trình đào tạo cho ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục khác theo yêu cầu dựa trên thế mạnh chính là sự hiểu biết về ngành.

read more
Khoa học – Công nghệ

Viện nghiên cứu Quản trị Tài chính và Công nghệ Giáo dục là viện nghiên cứu Khoa học – Công nghệ tư nhân hoạt động theo giấy phép số B-12/2024/ĐK-KH&CN

read more
How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting WP really helped us achieve our financial goals. The slick presentation along with fantastic readability ensures that our financial standing is stable.

Amanda Seyfried
Sales & Marketing on, Guzeros Digital

Looking for a First-Class Business Consultant?